IKRAFTTRÆDELSE OG OPSIGELSE

Din Netbankforsikring træder i kraft fra det tidspunkt, du tegner den her på www.chubbnetbankforsikring.dk.

Du modtager en mail med policen og forsikringsbetingelser kort tid efter du har udfyldt og accepteret vilkårene for forsikringen.

Hvis du ønsker at opsige virksomhedens Netbankforsikring skal du sende en e-mail til: netbankforsikring@chubb.com med oplysning om CVR-nr. og policenummer eller hvis du har en forsikringsmægler e-maile denne med oplysning om CVR-nr. og policenummer.

Bemærk, at opsigelsen skal ske med mindst 1 måneds varsel til hovedforfald.

Du vil herefter modtage en kvittering for modtagelsen af opsigelsen.

Ønsker du at opsige Netbankforsikringen fordi omsætningen eller balancen er blevet for stor – bør du kontakte CHUBB eller  din forsikringsmægler om alternative forsikringsmuligheder.

Uanset hvilken forsikringssum du køber, indeholder din forsikring følgende dækninger

 • Adgang fra enhver person med fuldmagt til virksomhedens konti

 • Ingen begrænsning af antal ansatte

 • Også ved brug af mobiltelefon og tablets

 • Alle datterselskaber

 • Alle konti i danske pengeinstitutter

 • Tab af penge indestående på virksomhedens konti inkl. kassekredit

 

Uanset hvilken forsikringssum du køber, indeholder din forsikring følgende dækninger

 • Adgang fra enhver person med fuldmagt til virksomhedens konti

 • Ingen begrænsning af antal ansatte

 • Også ved brug af mobiltelefon og tablets

 • Alle datterselskaber

 • Alle konti i danske pengeinstitutter

 • Tab af penge indestående på virksomhedens konti inkl. kassekredit

 

IKRAFTTRÆDELSE OG OPSIGELSE

Din Netbankforsikring træder i kraft fra det tidspunkt, du tegner den her på www.chubbnetbankforsikring.dk.

Du modtager en mail med policen og forsikringsbetingelser kort tid efter du har udfyldt og accepteret vilkårene for forsikringen.

Hvis du ønsker at opsige virksomhedens Netbankforsikring skal du sende en e-mail til: netbankforsikring@chubb.com med oplysning om CVR-nr. og policenummer eller hvis du har en forsikringsmægler e-maile denne med oplysning om CVR-nr. og policenummer.

Bemærk, at opsigelsen skal ske med mindst 1 måneds varsel til hovedforfald.

Du vil herefter modtage en kvittering for modtagelsen af opsigelsen.

Ønsker du at opsige Netbankforsikringen fordi omsætningen eller balancen er blevet for stor – bør du kontakte CHUBB eller  din forsikringsmægler om alternative forsikringsmuligheder.

Uanset hvilken forsikringssum du køber, indeholder din forsikring følgende dækninger

 • Adgang fra enhver person med fuldmagt til virksomhedens konti

 • Ingen begrænsning af antal ansatte

 • Også ved brug af mobiltelefon og tablets

 • Alle datterselskaber

 • Alle konti i danske pengeinstitutter

 • Tab af penge indestående på virksomhedens konti inkl. kassekredit

 

Uanset hvilken forsikringssum du køber, indeholder din forsikring følgende dækninger

 • Adgang fra enhver person med fuldmagt til virksomhedens konti

 • Ingen begrænsning af antal ansatte

 • Også ved brug af mobiltelefon og tablets

 • Alle datterselskaber

 • Alle konti i danske pengeinstitutter

 • Tab af penge indestående på virksomhedens konti inkl. kassekredit

 

"Vi sløser ikke med sikkerheden, når det drejer
sig
om følsomme oplysninger.