OM NETBANKFORSIKRING

Netbankforsikringen er en netbankindbrud forsikring, der dækker virksomhedens direkte tab af penge på virksomhedens bankkonti som følge af tredjemands netbankindbrud i virksomhedens computersystemer. Det gælder både hævning af penge stående på kontoen og træk på en kassekredit.

Derudover dækker Netbankforsikringen virksomhedens afholdte, rimelige udgifter til at fastslå at der foreligger et dækningsberettiget direkte økonomisk tab, forårsaget af netbankindbrud. Det kan eksempelvist være udgifter til teknikere, revisorer eller advokater, som har bistået virksomheden for at dokumentere det konstaterede direkte tab som følge af netbankindbruddet. Forsikringsselskabet skal dog forinden skriftligt have godkendt udgifterne.

Forsikringen er således en billig erhvervsforsikring, der forbedrer og supplerer dine nuværende virksomhedsforsikringer med en sikring imod netbankindbrud.

Ikrafttræden og løbetid

Netbankforsikringen træder i kraft med det samme ved tegning her på hjemmesiden og løber for et år ad gangen fra den 1. i måneden efter Netbankforsikringens tegning.

Forsikringssum og selvrisiko

Du kan vælge den Netbankforsikring der passer bedst til din virksomhed. Du kan vælge mellem en dækning fra 1 mill. op til 20 mill. kroner og prisen afhænger af din virksomheds årlige omsætning/balance.

Selvrisikoen varierer fra 6.500 kr. pr. skade op til 25.000 kr. pr. skade, afhængig af forsikringssummen og virksomhedens omsætning og balance.

Forsikringsselskab

Forsikringsselskabet bag Netbankforsikring er Chubb European Group Limited, Danmark.

Uanset hvilken forsikringssum du køber, indeholder din forsikring følgende dækninger

 • Adgang fra enhver person med fuldmagt til virksomhedens konti

 • Ingen begrænsning af antal ansatte

 • Også ved brug af mobiltelefon og tablets

 • Alle datterselskaber

 • Alle konti i danske pengeinstitutter

 • Tab af penge indestående på virksomhedens konti inkl. kassekredit

 

Uanset hvilken forsikringssum du køber, indeholder din forsikring følgende dækninger

 • Adgang fra enhver person med fuldmagt til virksomhedens konti

 • Ingen begrænsning af antal ansatte

 • Også ved brug af mobiltelefon og tablets

 • Alle datterselskaber

 • Alle konti i danske pengeinstitutter

 • Tab af penge indestående på virksomhedens konti inkl. kassekredit

 

OM NETBANKFORSIKRING

Netbankforsikringen er en netbankindbrud forsikring, der dækker virksomhedens direkte tab af penge på virksomhedens bankkonti som følge af tredjemands netbankindbrud i virksomhedens computersystemer. Det gælder både hævning af penge stående på kontoen og træk på en kassekredit.

Derudover dækker Netbankforsikringen virksomhedens afholdte, rimelige udgifter til at fastslå at der foreligger et dækningsberettiget direkte økonomisk tab, forårsaget af netbankindbrud. Det kan eksempelvist være udgifter til teknikere, revisorer eller advokater, som har bistået virksomheden for at dokumentere det konstaterede direkte tab som følge af netbankindbruddet. Forsikringsselskabet skal dog forinden skriftligt have godkendt udgifterne.

Forsikringen er således en billig erhvervsforsikring, der forbedrer og supplerer dine nuværende virksomhedsforsikringer med en sikring imod netbankindbrud.

Ikrafttræden og løbetid

Netbankforsikringen træder i kraft med det samme ved tegning her på hjemmesiden og løber for et år ad gangen fra den 1. i måneden efter Netbankforsikringens tegning.

Forsikringssum og selvrisiko

Du kan vælge den Netbankforsikring der passer bedst til din virksomhed. Du kan vælge mellem en dækning fra 1 mill. op til 20 mill. kroner og prisen afhænger af din virksomheds årlige omsætning/balance.

Selvrisikoen varierer fra 6.500 kr. pr. skade op til 25.000 kr. pr. skade, afhængig af forsikringssummen og virksomhedens omsætning og balance.

Forsikringsselskab

Forsikringsselskabet bag Netbankforsikring er Chubb European Group Limited, Danmark.

Uanset hvilken forsikringssum du køber, indeholder din forsikring følgende dækninger

 • Adgang fra enhver person med fuldmagt til virksomhedens konti

 • Ingen begrænsning af antal ansatte

 • Også ved brug af mobiltelefon og tablets

 • Alle datterselskaber

 • Alle konti i danske pengeinstitutter

 • Tab af penge indestående på virksomhedens konti inkl. kassekredit

 

Uanset hvilken forsikringssum du køber, indeholder din forsikring følgende dækninger

 • Adgang fra enhver person med fuldmagt til virksomhedens konti

 • Ingen begrænsning af antal ansatte

 • Også ved brug af mobiltelefon og tablets

 • Alle datterselskaber

 • Alle konti i danske pengeinstitutter

 • Tab af penge indestående på virksomhedens konti inkl. kassekredit

 

"Vi sløser ikke med sikkerheden, når det drejer
sig
om følsomme oplysninger.